Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti plošným tvářením 

    Nutilová, Marcela
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru strojírenská technologie (2303T002) předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S420MC stříháním, ohýbáním a lisováním. Na základě literární studie ...