Now showing items 1-2 of 2

  • Ocenění a ekonomická návratnost investičního projektu 

    Nyklová, Petra
    Tato práce se zabývá oceněním a ekonomickou návratností investičního projektu. Teoretická část popisuje formy cen, metody sestavení rozpočtu objektu, dobu návratnosti, tématiku nákladů a výnosů a způsoby financování stavební ...
  • Optimalizace ceny stavebního díla 

    Nyklová, Petra
    Tato práce se zabývá optimalizací ceny rodinného domu. Cílem je nahradit z položkového rozpočtu materiály, které nejvíce ovlivňují cenu stavebního objektu při zachování nebo vylepšení kvality. Z rozpočtu byly vybrány tři ...