Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi 

    Ruhásová, Aranka
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení ...