Now showing items 1-4 of 4

 • Modely procesů v prostředí Control Web 6 

  Jirčák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací dvou nových výukových modelů. Modely jsou realizovány ve vývojovém prostření Control Web 6 od české firmy Moravské přístroje. Pro názornost funkčnosti modelů je využit ...
 • Návrh financování bydlení v České republice 

  Nykodýmová, Veronika
  Tato práce se zabývá zkoumáním situace na trhu s rezidenčními nemovitostmi a možnostmi financování bydlení. Teoretická část obsahuje zejména vymezení základních pojmů a seznámení s hlavními oblastmi financování bydlení. ...
 • Regulace polohy svisle otáčivého ramene 

  Nykodým, Libor
  Tato práce se zabývá číslicovou regulací polohy svisle otáčivého ramene. Pohonem tohoto ramene je stejnosměrný motor k jehož číslicovému řízení je použit programovatelný automat. Výsledkem práce je několik alternativ řešení ...
 • Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím 

  Seriš, Richard
  Cieľom tejto diplomovej práce je zpracovať simulačný model riadenia teplovodu v prostredí Matlab/Simulink. Model má zjednodušene zodpovedať reálnemu teplovodu Mělník – Praha. Na vytvorenom modely je následne simulované ...