Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava křižovatky Přístavní x Obvodová v Brně 

    Nykodým, Miloš
    Jednopruhový kruhový objezd je navržen v místě křížení silnice II. třídy (Obvodová) a místní komunikace (rychlostní-A, Přístavní) v Brně. Současný stav je nevyhovující kvůli hrozícímu nebezpečí, plynoucí ze zvýšené maximální ...