Now showing items 1-2 of 2

  • II/494 Vrbětice-Slavičín 

    Kuric, Filip
    Bakalářská práce se ve formě technické studie zabývá úpravou silnice II/494 mezi obcemi Vrbětice a Slavičín. Práce řeší úpravu silnice ve dvou navržených variantách. Varianta A je zpracována jako rekonstrukce silnice ve ...
  • Konverze brněnského úseku I/52 na D52 

    Sejkora, Jan
    Cílem diplomové práce je návrh úpravy silnice I/52 mezi křižovatkou s dálnicí D1 a Rajhradem na dálnici D52 tak, aby vznikl souvislý dálniční tah bez nutnosti vytvářet v trase Wien - Praha závlek přes jižní tangentu a D2 ...