Now showing items 1-3 of 3

 • Applications of the discontinuous Galerkin method to propagating acoustic wave problems 

  Nytra, Jan; Čermák, Libor; Jícha, Miroslav (SAGE Publishing, 2017-06-16)
  The purpose of this article is to demonstrate that the discontinuous Galerkin method is efficient and suitable to solve linearized Euler equations, modelling sound propagation phenomena.
 • Drozdovy okruhy 

  Nytra, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou Drozdových okruhů. V úvodu jsou připomenuty vybrané partie z teorie algebry, potřebné pro jejich zavedení. Následující kapitola je věnována příkladu Dozdova okruhu. Dále následuje část, ...
 • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

  Nytra, Jan
  Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...