Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti softwaru SinuTrain Operate 4.4 při programování CNC obráběcích strojů 

    Ošťádal, Josef
    Diplomová práce poukazuje na základní poznatky z problematiky technologie frézování a uvádí jednotlivé možnosti programování CNC strojů. Dále stručně popisuje těžkoobrobitelné materiály, včetně metod jejich obrábění a ...
  • Zkoušky tvařitelnosti a jejich uplatnění v praxi 

    Ošťádal, Josef
    Bakalářská práce obsahuje stručný přehled zkoušek tvařitelnosti a to jak základních, tak i některých vybraných technologických. Vysvětleny jsou základní prinicipy, použitelnost, způsoby vyhodnocováníní a případné využití v praxi.