Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace projekční činnosti v softwaru EPLAN ELECTRIC P8 

    Obšil, Martin
    Diplomová práce se zabývá optimalizací projekční činnosti v softwaru EPLAN Electric P8. Nejprve je provedeno seznámení se softwarem EPLAN, jsou přiblíženy jednotlivé základní funkce programu a vysvětlena metodika práce v ...
  • Realizace zařízení pro řízení teplotní komory 

    Obšil, Martin
    Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu zařízení pro řízení teplotní komory. V první části jsou nastíněny jednotlivé typy možností regulace výkonu zátěže. V druhé části práce jsou přiblížena keramická infračervená ...