Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dokovací stanice pro mobilní robot 

    Obšil, Tomáš
    Cílem diplomové práce je návrh dokovací stanice pro autonomní mobilní robot Breach. Dokovací stanice má za úkol připojení robota ke zdroji napájení bez asistence lidské obsluhy za účelem nabití jeho baterií. Teoretická ...
  • Návrh koncepce zařízení šplhajícího po sloupech 

    Obšil, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá zařízeními šplhajícími po sloupech. Teoretická část práce se věnuje základnímu rozdělení robotů a popisem různých typů zařízení šplhajících po sloupech. Praktická část práce se zabývá koncepčním ...