Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového plánu ve společnosti Technodat 

    Obadalová, Blanka
    Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu ve firmě Technodat Develop, s.r.o. Teoretická část se zabývá jednotlivými kroky při tvorbě marketingového plánu vycházejícího z odborné literatury. V následující ...