Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik vybraných nebezpečných chemických látek 

    Obadalová, Kristýna
    Pro diplomovou práci byla zpracována rozsáhlá literární rešerše jak z domácích, tak zahraničních zdrojů. Základem pro naplnění cílů v oblasti prevence závažných havárií je analýza a hodnocení rizik. V práci je uveden vývoj ...
  • Význam tísňových linek pro krizové řízení a ochranu obyvatelstva 

    Obadalová, Kristýna
    Pro bakalářskou práci byla zpracována rozsáhlá literární rešerše, jak z domácích, tak i zahraničních literárních zdrojů. Použité literární zdroje jsou v bakalářské práci důsledně citovány. Bakalářská práce se zabývá významem ...