Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu nově otevřené restaurace 

    Štěrbová, Kristýna
    Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro rozhodování majitele firmy při tvorbě podnikatelského záměru. Cílem bakalářské práce bylo navrhnutí marketingového mixu pro nově otevíranou restauraci s názvem NIPPON SAKURA, ...