Now showing items 1-2 of 2

  • GUI nástroj na měření zranitelností systémů pomocí knihovny OpenSCAP 

    Oberreiter, Vladimír
    Tato diplomová práce popisuje standardy SCAP (Security Content Automation Protocol) pro zjišťování úrovně zabezpečení systémů a knihovnu OpenSCAP, poskytující rozhraní ke standardům SCAP. Dále se zabývá návrhem a implementací ...
  • Informační systém pro správu Fair User Policy 

    Oberreiter, Vladimír
    Náplní bakalářské práce je implementace Informačního systému pro správu Fair User Policy. Tento systém umožňuje mimo jiné evidovat internetová připojení jednotlivých zákazníků, nastavovat těmto zákazníkům různé typy ceníků ...