Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh strategie rozvoje rodinného podniku 

  Obhlídalová, Andrea
  Tato práce se zabývá hodnocením současného stavu společnosti PRUMHOR s.r.o. a vyúsťuje v návrh strategie rozvoje rodinného podniku. První část se věnuje rozboru potenciálu rodinných firem a malých a středních podniků na ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj Krematoria Hustopeče s.r.o 

  Hanák, Mirek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro rozvoj podniku Krematorium Hustopeče s.r.o. Zabývá se analýzou současného stavu firmy a analýzou jejího prostředí. Hlavním cílem práce je návrh na ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společností s maloobchodním prodejem 

  Pospíšil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společností s maloobchodním prodejem zboží. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky, pojmy a nástroje, které se týkají této problematiky. Druhá část diplomové ...
 • Strategie rozvoje malého podniku 

  Motyčka, Jan
  Téma mé bakalářské práce je strategie rozvoje malého podniku a mým úkolem tedy bude navrhnout efektivní a použitelný plán rozvoje. Práci budu zpracovávat na základě dat získaných z kavárny ART cafe, s.r.o., se sídlem v ...