Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

    Oblouková, Aneta
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu ve vybraných městských částech města Brna. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají realitního trhu. Tento trh dále rozděluje podle různých ...