Now showing items 1-2 of 2

  • Pokročilé zotavení z chyb během syntaktické analýzy shora dolů 

    Obluková, Alena
    Syntaktický analyzátor je jednou z nejdůležitějších částí překladače při často používaném přístupu syntaxí řízený překlad. Při tomto přístupu řídí syntaktický analyzátor sémantické akce a generování abstraktního syntaktického ...
  • Zdokonalování zdrojového kódu aplikací 

    Obluková, Alena
    Problémem, jímž se práce zabývá, je vylepšení použitelnosti aplikace Classycle, zejména zvýšení srozumitelnosti jejích výstupů. Po nastudování teorie týkající se oblasti refaktorizace, testování, grafů a důkladné analýze ...