Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rotace pneumatiky na aerodynamiku automobilu 

    Oboňa, Matúš
    Cieľom tejto bakalárskej práce je popis vplyvu rotácie pneumatiky na aerodynamiku automobilu. Popisuje rozdiely medzi zjednodušenými tvarmi pneumatík obvykle používanými pre CFD a realistickým tvarom pneumatiky. V práci ...