Now showing items 1-2 of 2

  • Android vs Bada 

    Obořil, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním mobilních platforem Samsung bada a Google Android, a to zejména z hlediska vývoje nativních aplikací. Srovnávány jsou možnosti nativních aplikací, vývojové nástroje a podpora grafiky ...
  • Mobilní aplikace pro podporu řízení dopravních staveb 

    Obořil, Radek
    Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro podporu řízení dopravních staveb. Výsledné řešení se skládá z mobilní aplikace a serverové části. Mobilní aplikace umožňuje pomocí integrovaného fotoaparátu, map a GPS precizně ...