Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

    Obořilová, Tereza
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
  • Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov 

    Obořilová, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje Vinotéky Jaroslav Rek, která sídlí v Prostějově. Práce analyzuje podnik a jeho okolí s účelem zjištění jeho postavení na trhu a určení konkurenční výhody. Obsahuje ...