Now showing items 1-2 of 2

  • Stabilní a chaotické chování Lorenzova systému 

    Oborná, Eliška
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování Lorenzova modelu konvektivního proudění v atmosféře v závislosti na Rayleighově čísle. Nabízí několik postupů při analýze stability nelineárních soustav autonomních ...
  • Tlakové a rychlostní pulsace kapaliny v tenké válcové oblasti 

    Oborná, Eliška
    Předmětem této diplomové práce je dynamická analýza jevů probíhajících v tenké válcové oblasti, tj. ve spáře, kterou proudí kapalina o daných parametrech. Skrze zavedená zjednodušení se dostává k problematice vlastního a ...