Now showing items 1-5 of 5

 • The Effect of PLGA-PEG-PLGA Modification on the Sol-gel Transition and Degradation Properties 

  Oborná, Jana; Mravcová, Ludmila; Michlovská, Lenka; Vojtová, Lucy; Vávrová, Milada (Budapest University of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering Department of Polymer Engineering, 2016-02-26)
  This paper deals with the influence of an incubation medium pH on the hydrolytic degradation of a novel thermosensitive biodegradable triblock copolymer based on hydrophilic poly(ethylene glycol) and hydrophobic copolymer ...
 • Problematika výskytu penicilinových antibiotik ve vodách 

  Landová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice výskytu a stanovení penicilinových antibiotik v odpadních vodách. Vybraným zástupcem této skupiny antibiotik byl penicilin V, protože je nejčastěji předepisován. Jako metoda ...
 • Řízené uvolňování léčiv z biodegradabilních hydrogelů. 

  Oborná, Jana
  Předkládaná dizertační práce je zaměřena na řízené uvolňování léčiv z biodegradabilních amfifilních hydrogelů na bázi kopolymeru hydrofobní kyseliny poly(mléčné) a poly(glykolové) a hydrofilního polyethylenglykolu ...
 • Studium degradace biokompatibilních kopolymerů 

  Oborná, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na sledování degradace biokompatibilních polymerů. Byly studovány kopolymery založené na poly(mléčné), poly(glykolové) kyselině a poly(ethylenglykolu) PLGA-PEG-PLGA a dále tyto kopolymery ...
 • Studium degradace biokompatibilních polymerů 

  Oborná, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování degradace biokompatibilních polymerů. Sledovanými kopolymery byly kopolymer poly(mléčné-co-glykolové kyseliny) a polyethylenglykolu a tyto kopolymery upravené kyselinou ...