Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům v Litovli 

    Obrátil, Pavel
    V rámci diplomové práce byla zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Litovli. Objekt bude sloužit zejména pro účely autobusového a vlakového nádraží, dále pak pro administrativní účely. ...
  • Rodinný dům v Sobáčově 

    Obrátil, Pavel
    V rámci bakalářské práce je zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu v obci Sobáčov. Návrh je proveden v souladu s příslušnými a aktuálně platnými technickými normami, vyhláškami, a předpisy. ...