Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace triple-play služeb v heterogenní síti 

    Obršlík, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou implementace triple-play slu- žeb a zabez- pečení kvality služby v heterogenních komunikačních sítích. Vypracování je zaměřeno na ověření teoreticky nastudované problematiky na reálné ...
  • Sběr dat o síťové komunikaci z koncových zařízení 

    Obršlík, Lukáš
    Bakalářská práce se věnuje získávání statistických dat o síťové komunikaci na koncových uživatelských stanicích. V rámci teoretické části byly vybrány nástroje, které jsou standardně obsaženy v operačních systémech platforem ...