Now showing items 1-2 of 2

  • Ranque-Hilshova vírová trubice 

    Obrlík, Jan
    Ranque-Hilshova vírová trubice je termálně-fluidní zařízení, ve kterém dochází k přeměně tlakové energie vstupujícího proudu tekutina na energii tepelnou dvou vystupujících proudů bez jakýchkoliv mechanických částí. V první ...
  • Turbínový pohon dobíjecí jednotky elektrobusu 

    Obrlík, Jan
    Diplomová práce pojednává o využití spalovací turbíny pro pohon dobíjecí jednotky elektrobusu. Na základě rešerše a ekonomického rozboru provozu je pro pohon dobíjecí jednotky vybrán turboexpandér s tlakovou nádobou na ...