Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komplexního HIL simulátoru pátých dveří automobilu 

    Obrtáč, Tomáš
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného HIL simulátora piatych dverí automobilu. Začiatok práce sa venoval teoretickým rešeršiam v oblasti In-the-Loop testovania. Praktická časť popisovala vývoj HIL simulátora ...
  • Návrh komplexního senzoru pro LoRa síť 

    Obrtáč, Tomáš
    Táto práca sa zaoberá vývojom komplexného senzoru pre LoRa sieť. Práca je rozšírená o teoretickú časť, ktorá čitateľovi vysvetľuje a približuje základné vlastností LoRa siete. Teoretická časť sa zároveň venuje analýze ...