Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix vybrané firmy 

    Obrtel, Gabriel
    Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu marketingu ve společnosti ACO Industries k. s. a obsahuje návrh na jeho zlepšení. Teoretická část definuje marketing nejprve z nejobecnějšího hlediska, poté ...