Now showing items 1-8 of 8

 • Česká sakrální architektura v letech 1900 - 1950 v mezinárodním kontextu 

  Obrtlík, Jan
  Práce se zabývá historií a výkladem vývoje sakrální architektury v českých zemích v období první poloviny 20. století. Látku interpretuje v široce pojatém rámci, který uvádí historické předpoklady tohoto vývoje a také ve ...
 • Česká sakrální architektura v období vzniku samostatného Československa 

  Obrtlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Příspěvek se zabývá českou sakrální architekturou v konkrétním dějinném okamžiku. Protože děje v oblasti architektury probíhají ve srovnání s politikou pomaleji, je zvolena určitá zóna bezprostředního dějinného okolí v ...
 • Emil Králík (1880-1946): Připomenutí významného díla 

  Obrtlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Emil Králík (1880-1946) patřil k nejvýznamnějším osobnostem meziválečné brněnské architektury. Jeho rozsáhlá a mnohostranná činnost sahá od nábytkové tvorby přes architekturu obytných a veřejných budov až po urbanistické ...
 • Ideje a ideologie československé architektonické avantgardy 20. let 20. století 

  Obrtlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek se zabývá základními myšlenkovými proudy, s nimiž byla konfrontována československá umělecká avantgarda v období 20. let 20. století. Tato je zde prezentována především programovými tezemi uměleckého svazu Devětsil. ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Baťková, Kateřina
  POLYFUNKČNÍ DŮM NA NÁROŽÍ ULIC BRATISLAVSKÁ A STARÁ V BRNĚ, ZÁBRDOVICÍCH. LOKALITA, JENŽ JE SITUOVÁNA V BLÍZKOSTI CENTRA MĚSTA A MALÉHO OKRUHU MÁ OBROVSKÉHO GENIA LOCI. IDEOU BYLO DOPLNIT BLOK, VYTVOŘIT NÁROŽÍ A ZACHOVAT ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Halinár, Matej
  Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno-Komín na mieste súčasných záhrad. Návrh pozostáva z malých bytových domov, ktorých je spolu 19. Konceptom je citlivé zasadenie domov do okolitej štruktúry zástavby a terénu. ...
 • Významné myšlenkové pozice a jejich zastánci v dějinách brněnské školy architektury 

  Obrtlík, Jan (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  During almost 100 years of architectural studies at the Brno University of Technology attended this scope number of extraordinary personalities. Many of these architects were advocates of original and pioneer theoretical ...
 • Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století 

  Obrtlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  During the first half of the twentieth century, church architecture in the Central European area – determined, around 1900, by the framework of architectural historicism and eclecticism – absorbed a number of influences ...