Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace přenosu DVB-T v prostředí MATLAB 

    Obruča, Martin
    Tato práce se zabývá aplikací vyvinutou v prostředí Matlab za účelem simulace kanálového kodéru a dekodéru systému DVB-T. První část práce obsahuje popis systému terestriální digitální televize a porovnání s analogovou ...