Now showing items 1-4 of 4

 • Posouzení vybraných ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řad 

  Odehnal, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou finančních ukazatelů společnosti ELKOV elektro a.s. Tato práce je zaměřena na použití analýzy vybraných finančních ukazatelů, které hodnotí finanční zdraví podniku a statistických ...
 • Řezání vodním paprskem 

  Odehnal, Ondřej
  Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...
 • Simulace průrazů kompozitních panelů 

  Odehnal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování a simulaci rázových zkoušek kompozitních panelů. Simulace a výpočty jsou prováděny pomocí metody konečných prvků v programech MSC Patran a Dytran. První část práce tvoří rozbor ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Odehnal, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro společnost ELKOV elektro a.s., která se zabývá prodejem elektromateriálu a svítidel. Vhodný systém je vybírán pomocí hrubého a jemného výběru dle požadavků ...