Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pomichálková, Lucie
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti DZIMAS Steel, a.s. v letech 2004-2009 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedených analýz jsou formulována doporučení na řešení problémových ...
 • Mitigace DoS útoků s využitím neuronových sítí 

  Odehnal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací dvou přístupů pro ochranu před SYN Flood útoky, které patří do DoS útoků. Denial of Service útoky jsou v dnešní době velice rozšířené a jejich provedení není příliš náročné. ...
 • Návrh optimalizace využití úložných kapacit společnosti 

  Odehnal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou úložných kapacit serverových disků v organizaci Muzeum města Brna. Organizace se dlouhodobě potýká s problémem zaplnění těchto disků. Cílem této práce je analyzovat současný stav a ...
 • Podnikatelský záměr – Tenisové centrum 

  Toman, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení tenisového centra ve vybrané lokalitě. V první části se zabývá shrnutím teoretických východisek pro práci. V druhé části poté samotným založením tenisového centra. Tato část ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž na území města Brna 

  Odehnal, Tomáš
  Diplomová práce srovnává způsoby ocenění garáží na území města Brna na konkrétních nemovitostech, a to několika oceňovacími způsoby. Takto získaná data jsou dále vyhodnocena. V úvodu diplomové práce je zanalyzován trh s ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Topičová, Magdaléna
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému – systém pro tvorbu rozpisu směn v dané organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teorii jsou popsány a vymezeny základní pojmy ...