Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová strategie produktu 

    Jendrulková, Tereza
    Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu tanečního klubu Olymp Olomouc, kterým jsou kurzy pro seniory. Na základě teoretických poznatků a aplikace zvolených marketingových ...
  • Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš 

    Odstrčil, Petr
    Diplomová práce řeší dopravní situaci na průtahu městem Velká Bíteš v ulici Pod Hradbami. Navržené řešení zahrnuje úpravu přilehlých křižovatek. Jsou navrženy dvě okružní křižovatky společně se směrovou úpravou jednotlivých ...