Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava vápenato-hlinitých fází 

    Ohaňka, Zdeněk
    Tato práce se zabývá přípravou vápenato-hlinitých fází vysokoteplotní metodou a sol-gel metodou. Připravovány byly fáze monokalcium aluminát (CA), dodekakalcium heptaaluminát (C12A7), trikalcium aluminát (C3A) a kalcium ...
  • Vliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fází 

    Ohaňka, Zdeněk
    Tato práce se zabývá hydratací čtyř vápenato-hlinitých fází, a to C3A, C12A7, CA a CA2. Studován byl především vliv velikosti částic a použité metody přípravy. Zkoumáno bylo také působení těchto faktorů na typ vznikajících ...