Now showing items 1-13 of 13

 • Fatigue Life of 7475-T7351 Aluminum After Local Severe Plastic Deformation Caused by Machining 

  Ohnišťová, Petra; Píška, Miroslav; Petrenec, Martin; Dluhoš, Jiří; Horníková, Jana; Šandera, Pavel (MPDI, 2019-11-03)
  The fatigue properties of thermo-mechanically treated and machined aluminum alloy 7475-T7351 have been studied. The applied advanced machining strategy induced intensive plastic deformation on the machined surface under ...
 • Frézování kapes v leteckých slitinách 

  Wiecková, Kateřina
  Cílem práce je generování a verifikace technologie frézování kapes v letecké slitině 7475-T7351 s ohledem na strojní čas a produktivitu obránění. Součástí práce je nejprve teoretický rozbor cyklů frézování jednoduchých i ...
 • Inovace technologie výroby vodicí lišty 

  Zlínská, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového technologického postupu výroby vodicí lišty, užívané na štípacím stroji typu SVIT 06155. Současný postup výroby dílce, který byl navržen před více jak 40 lety, se ukazuje s ...
 • Návrh obrábění součásti včetně její montáže 

  Ryšavý, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na kusovou výrobu součásti a její následnou montáž. Jedná se o výměnnou vřetenovou hlavu s označením VA1 z produktového portfolia firmy TOS KUŘIM – OS, a.s. Mezi cíle diplomové práce patří ...
 • Návrh technologie části lisovací formy 

  Mešina, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom variantu technológie výroby jadra lisovacej formy. V rešeršnej časti je charakterizované jadro a materiál. Práca sa okrajovo venuje elektroiskrovému drôtovému rezaniu. Druhá kapitola sa ...
 • Návrh technologie výroby silikonového dílce 

  Dubovský, Jakub
  Tato práce předkládá, v úzkém zaměření k technologii vstřikování, v první části literární studii zabývající se tematikou elastomerních materiálů a silikonů. Následuje rešerše týkající se konstrukčního řešení a aplikací ...
 • Pětiosé frézování s polynomialní trajektorií 

  Ohnišťová, Petra
  Cílem práce je uvedení do problematiky pětiosého frézování s polynomiální trajektorií. Součástí práce je popis numerického řetězce, definice různých metod generace trajektorie nástroje, základní matematický popis obráběného ...
 • Studium technologií spékání slitiny Ti-6Al-4V pro implantáty 

  Bučková, Katrin
  Tato práce přispívá k problematice individuálních náhrad opotřebených lidských kloubů aplikací nových druhů implantátů a materiálů, vyráběných s využitím moderních aditivních technologií (tavení kovových prášků pomocí ...
 • Technologie CNC frézování pomocí splajnových interpolací 

  Soukupová, Veronika
  Tato práce se zaměřuje na využití různých typů splinové interpolace pro obrábění na číslicově řízených strojích. Cílem této práce je teoreticky popsat využití splinových interpolací při CNC frézování a následně stanovit a ...
 • Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

  Šobáň, Jakub
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií ...
 • Výroba rohové krytky 

  Hrdina, Vojtěch
  Práce předkládá návrh vstřikovací formy pro výrobu rohové krytky, která je určena k ochraně reproboxu proti mechanickému poškození. Byly zhodnoceny technologické možnosti výroby krytky, z dostupných technologií byla zvolena ...
 • Výroba součásti "Madlo" 

  Janáč, Ondřej
  Práce předkládá návrh konstrukčního řešení formy pro zadanou součást. Na základě literární studie problematiky vstřikování plastů a výpočtů byla navržena vstřikovací forma se všemi náležitostmi. Určení násobnosti formy, ...
 • Zefektivnění technologie výroby zadaného pouzdra pastorku 

  Sádlo, Dominik
  Cílem práce je navržení nové technologie výroby zadaného pouzdra pastorku a následné porovnání s technologií stávající. V úvodu práce jsou popsány základní vlastnosti pouzder a použití dílce pouzdra pastorku, vyráběného ...