Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza virtuální měny Bitcoin a tvorba predikčního modelu 

    Okruhľanský, Lukáš
    Predmetom bakalárskej práce je analýza problematiky virtuálnej meny Bitcoin. Teoretická časť sa zaoberá vysvetlením podstaty tejto virtuálnej meny, jej technickou implementáciou, problematikou bezpečnosti, priblížením ...
  • Technická analýza 

    Okruhľanský, Lukáš
    Predmetom mojej diplomovej práce je technická analýza. Teoretická časť sa zaoberá priblížením problematiky z teoretického hľadiska a popisom jednotlivých jej metód, v druhej časti sa zaoberám praktickým využitím technickej ...