Now showing items 1-7 of 7

 • Deskový most přes místní potok 

  Olšák, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh deskového mostu o jednom poli přes místní potok. Nosná konstrukce je z předpjatého betonu a její délka je 18,00 m. Zatížení je vypočteno pomocí softwaru Scia Engineer 2013.1 a ...
 • Deskový most v obci Vlaské 

  Zemánek, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh kolmého silničního mostu přes řeku Moravu ve Vlaském. Mostní objekt převádí komunikaci 2. třídy II/312, kategorie komunikace je S7,5. Pro návrh jsou zpracovány 3 studie. Varianta č.2. byla vybrána ...
 • Most přes vlečku 

  Slovják, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mostu pozemní komunikace. Most převání místní komunikaci II/353 přes vlečku. Navržený most má nahradit současný. Byly vypracovány tři studie. Zvolená nosná konstrukce mostu je řešena jako ...
 • Návrh mostu o jednom poli přes silnici I/53 

  Hučík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes silnici. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 35,1 m. Výpočet účinku zatížení je proveden v progamu ...
 • Obloukový most přes dálnici 

  Olšák, Martin
  Předmětem této diplomové práce je návrh obloukového mostu přes dálnici. Byla zvolena samokotvená konstrukce s rozpětím oblouku 60 m a lichoběžníkovou mostovkou z předpjatého betonu. Zatížení je vypočteno pomocí softwaru ...
 • Silniční most přes řeku Budišovku 

  Drabina, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit návrh silničního předpjatého mostu přes řeku Budišovku. Studie byla zpracována ve třech variantách, z nichž jedna byla vybrána pro podrobné zpracování. Rozpětí mostu je 17,0 metrů. ...
 • Strengthening and Rehabilitation of U-Shaped RC Bridges Using Substitute Cable Ducts 

  Svoboda, Adam; Klusáček, Ladislav; Olšák, Martin (Hindawi Limited, 2019-11-30)
  The presented paper deals with strengthening and rehabilitation of U-shaped reinforced concrete bridges from the period of 1905–1930 using post-tensioning, which is a suitable, reliable, and durable method. These bridges ...