Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu 

    Olečková, Denisa
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidace účetní závěrky. První část diplomové práce obsahuje teoretická východiska pro zpracování konsolidované účetní závěrky. Následně jsou teoretické poznatky aplikovány ...
  • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

    Olečková, Denisa
    Bakalářská práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z hlediska co nejvyšší optimalizace daně z příjmu. Tato práce srovnává vybrané formy podnikání a jejich daňové ...