Now showing items 1-3 of 3

 • Application Of Optimisation Methods For Mri Data Segmentation 

  Olešová, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The presented paper describes a use of metaheuristic algorithm for medical image segmentation. First section is dedicated to a brief introduction to the principles of this kind of segmentation and second section is used ...
 • Klasifikace stupně gliomů v MR datech mozku 

  Olešová, Kristína
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou mozgových gliómových nádorov na nízko a vysoko agresívne nádory a predikciou doby prežitia pacientov po úplnej resekcii nádoru na základe obrazových dát dostupných z magnetickej rezonancie. ...
 • Využití optimalizačních metod pro segmentaci MRI dat 

  Olešová, Kristína
  Práca sa zaoberá segmentáciou mozgových tkanív z MRI obrazových dát a jej implementáciou v programe MATLAB. Je popísaná problematika rôznych segmentačných techník a najmä prístup k segmentácii ako optimalizačnému problému. ...