Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh aplikace pro technickou analýzu a vytvoření vlastní trading strategie 

    Olejník, Peter
    Táto diplomová práca sa venuje technickej analýze, ktorá slúži k predikcii budúceho vývoja akcií. V prvej časti diplomovej práce sú popísané teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti práce. Ďalšia časť ...
  • Návrh internetových stránek 

    Olejník, Peter
    Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť firemné webové stránky. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti tejto bakalárskej práce. Praktická časť obsahuje ...