Now showing items 1-2 of 2

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Olexa, Jan
    Cílem práce je vytvořit grafické intro využívající knihovnu OpenGL jehož spustitelný soubor má maximální velikost 64 kB. Program je psán v jazyce C++ a využívá OpenGL verze 4.6.
  • Zobrazování atmosférických jevů v krajině 

    Olexa, Jan
    Cílem práce je navrhnout a implementovat grafickou aplikaci zobrazující atmosférické jevy v krajině, například déšť či mlhu. Program je napsán v jazyce C++ za využití knihovny OpenGL verze 4.0.