Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. 

  Černý, Ondřej
  Tato práce obsahuje analýzu procesů společnosti, jimi kladené nároky na funkční podporu informačním systémem a analýzu současného stavu informačního systému. Na základě těchto analýz jsou zde navrhovány změny v procesech ...
 • Informatizace státní správy 

  Olexik, Martin
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na řešení komunikace mezi úřadem a občanem pomocí moderních informačních technologií v rámci tématu informatizace státní správy. V práci představím již zažité novinky v dané problematice ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Olexik, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení přínosu navrhovaných změn v reálné společnosti nazvané fiktivním názvem Stavební výroba, a.s. V práci se zaměřím na rozšíření funkčnosti stávajícího informačního systému ...