Now showing items 1-2 of 2

  • Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů 

    Olivík, Lukáš
    Cílem práce je navrhnout jednočinný blokující měnič dle zadaných parametrů splňující požadavky norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Práce detailně popisuje návrh zdroje a jsou v ní shrnuty zásady pro návrh plošného ...
  • Rotační ovladač k počítači 

    Olivík, Lukáš
    Tato práce popisuje sběrnici USB a konstrukci jednoduché HID periferie, připojující rotační enkodér jako ovládací prvek k počítači. Zahrnuje přehled vhodných mikroprocesorů, návrh zapojení, plošného spoje a mechanického ...