Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza přechodů vedení v pásmech milimetrových vln 

  Ambros, Martin
  Tato diplomová práce řeší možnosti přechodů mezi vlnovody a hybridními typy integrovaných mikrovlnných obvodů. Popisuje základní způsoby řešení těchto přechodů a to jak podélných, tak i příčných. V práci je také uveden ...
 • Modelování kmitočtově selektivních povrchů v programu COMSOL Multiphysics 

  Höhn, Tomáš
  Metoda konečných prvků implementovaná v programu COMSOL Multiphysics je využívána k analýze tzv. free-standing kmitočtově selektivních povrchů ve 3D. Tyto modely jsou následně doplněny o periodické okrajové podmínky. Dále ...
 • Modelování reflektorové antény pro speciální radiolokační použití 

  Kačmařík, Ivo
  Cílem této bakalářské práce bylo navržení malé parabolické reflektorové antény v programu CST Microwave Studio a její následná realizace a ověření jejích parametrů praktickým měřením. Základními požadavky návrhu byly rozumné ...
 • Návrh anténního systému s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz 

  Jiříček, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému s kruhově polarizovanou vlnou pro frekvenční pásmo 2,4GHz. Práce seznamuje s problematikou mikrovlnných antén, s přizpůsobovacími obvody a s obvody pro kruhovou polarizaci. Součástí ...
 • Optimalizace vícepásmových antén v programu MATLAB 

  Žabokrtský, Michal
  Tématem této Bakalářské práce jsou optimalizace pomocí globálních metod a jejich implementace v programu MATLAB. Nejprve je rozebrána teorie planárních antén, způsob jejich použití a možnosti napájení. Dále je popsána ...
 • Planární antény se speciálními krycími vrstvami 

  Zdráhal, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním planárních antén se speciálními krycími vrstvami v programu CST Microwave Studio. Pozornost je zaměřena na substráty s elektromagnetickými zádržnými pásmy. V první části je rozebrán ...
 • Počítačové modelování metamateriálů 

  Beran, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá metamateriálovými strukturami. Což jsou periodické struktury, které mohou mít permitivitu nebo permeabilitu, popřípadě oba tyto parametry, záporné. Je provedeno testování na třech základních ...
 • Počítačové modelování netradičních trychtýřových antén 

  Divín, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem optimalizační metody PSO a jejího uplatnění na navýšení směrovosti rotačně symetrických trychtýřových antén. K tomuto účelu byl využit osově symetrický 2D model z programu Comsol ...
 • Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci ...
 • Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy 

  Moravec, Petr
  V diplomové práci je popsáno skriptovací rozhraní dvou programů CST a HFSS pro vlnovou analýzu elektromagnetických struktur. Práce je zaměřena především na možnosti ovládání těchto programu přes skriptovací jazyky a systémové ...