Now showing items 1-6 of 6

 • Modelování organických elektrochemických tranzistorů 

  Truksa, Jan
  Tématem práce je tvorba virtuálního modelu elektrického pole kruhového organického elektrochemického tranzistoru (OECT) a následné srovnání vypočítaných hodnot s reálným systémem rotačně symetrických elektrod. Rozložení ...
 • Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring 

  Salyk, Ota; Víteček, Jan; Omasta, Lukáš; Šafaříková, Eva; Stříteský, Stanislav; Vala, Martin; Weiter, Martin (MDPI, 2017-09-27)
  A microplate with a multielectrode array of 96 organic electrochemical transistors (OECTs) based on the semiconductive polymer poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrene sulfonic acid) PEDOT:PSS was developed and ...
 • Organické solární články na bázi nízkomolekulárních materiálů 

  Omasta, Lukáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na charakterizáciu vlastností nových organických materiálov vhodných na použitie v solárnych článkoch. V teoretickej časti je rešerše na tému organické solárne články spolu s popisom ...
 • Organické tranzistory pro senzoriku 

  Marková, Aneta
  Cílem práce bylo nalézt nejvhodnější dostupnou komerční formulaci materiálu poly(3,4-ethylendioxythiofen):poly(styrensulfonát) (PEDOT:PSS) a metodu přípravy a úpravy tenkých vrstev, které mohou sloužit jako polovodič v ...
 • Printed Biosensor Based on Organic Electrochemical Transistor 

  Omasta, Lukáš
  Organické elektronické zariadenia sú vyvíjané ako vhodné riešenia senzorov pre bioelektroniku, a to najmä kvôli dobrej biokompatibilite organických polovodičov v nich použitých. Takzvané biosenzory dokážu premeniť ...
 • Příprava a charakterizace tenkých vrstev nízkomolekulárních materiálů pro organickou fotoniku 

  Omasta, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na charakterizáciu vlastností nových materiálov s ohľadom na ich potenciálne využitie v organickej fotonike. Teoretická časť obsahuje rešerš na tému nízkomolekulárnych organických materiálov ...