Now showing items 1-20 of 66

 • Alergenní vonné látky v potravinách a předmětech běžného užívání 

  Divišová, Radka
  Vonné látky se přidávají do potravin, kosmetických a jiných produktů především pro vylepšení jejich senzorické kvality (chuti a/nebo vůně); nepříjemným vedlejším účinkem však může být výskyt širokého spektra různých ...
 • Cereální suroviny, výrobky a jejich význam 

  Hamrlová, Romana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem cereálních surovin, výrobků a jejich významem. Hlavním tématem práce jsou tzv. snídaňové cereálie. Teoretická část je zaměřena na popis obilného zrna, chemického složení obilovin ...
 • Charakteristika výživových hodnot masa různých hospodářských zvířat. 

  Kubištová, Petra
  ABSTRAKT V této diplomové práci byly hodnoceny základní nutriční hodnoty masa různých hospodářských zvířat. Do experimentální části bylo zahrnuto hovězí maso (býci, jalovice a telata), vepřové maso (vepříci, kanečci a ...
 • Charakterizace vlastností extraktů z hroznových bobulí pomocí moderních analytických metod 

  Šťavíková, Lenka
  V posledních letech se zvýšil zájem o stanovení anthokyanů v hroznech a vínech červených odrůd, protože hrají významnou roli v kvalitě barvy červených vín, ale mají také mnoho prospěšných účinků na lidské zdraví. Přispívají ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí 

  Bečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v ...
 • Chitosan-glukanový komplex izolovaný ze Schizophyllum commune. 

  Krčmář, Martin
  Chitosan-glukanový komplex je kopolymerem hub nacházející uplatnění ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Pro jeho izolaci je tradičně využíváno mycelium rodů Aspergillus a Penicillium, tedy mikromycet, jejichž ...
 • Ekologická produkce hroznů a výroba vína 

  Kalábová, Jana
  Teorie bakalářské práce je zaměřena na technologické postupy výroby vína a v současnosti velmi vyspělou produkci vín. Popisuje principy ekologického zemědělství a způsob ekologického pěstování vinné révy. V dalším bodě ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu červeného vína 

  Zechmeisterová, Lucie
  V rámci diplomové práce byly monitorovány přítomné mikroorganismy ve vzorku hroznové šťávy červeného vína a vzájemné vztahy mezi kvasinkami, bakteriemi a plísněmi. Na kultivaci mikroorganismů byly použity tři různé média, ...
 • Identifikace kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Sadel, Peter
  Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať a charakterizovať kvasinky z muštu odrody Hibernal a tiež zbierkové kvasinky využitím metódy RFLP-PCR. Diplomová práca začala teóriou, ktorá sa zaoberala vínom, kvasinkami a ...
 • Imobilizace pektináz na vybrané nosiče 

  Reichstädter, Marek
  Teoretická část této práce pojednává o definici pektinových látek jako substrátů pro pektolytické enzymy. Dále jsou popsány změny vlastností enzymů vlivem imobilizace, různé metody imobilizace a aplikace takto připravených ...
 • Imobilizace vybraných glykanohydroláz 

  Reichstädter, Marek
  Teoretická část této diplomové práce pojednává o celulolytických enzymech, jejich mikrobiálních producentech, možnostech využití takových enzymů v průmyslu a jak lze enzymy - nejen celulolytické - imobilizovat. Experimentální ...
 • Izolace, identifikace a charakterizace mikroflóry vína a vybraných potravin 

  Šuranská, Hana
  Předložená disertační práce se zabývá mikrobiologií vína a ručně vyráběných sýrů. První část práce je zaměřena na identifikaci kvasinkové mikroflóry izolované z bobulí a moštů během kvasného procesu výroby moravských vín. ...
 • Kvalita pitných vod v Moravskoslezském kraji 

  Diblíková, Michaela
  Cílem této práce bylo zjištění kvality vod vyrobených a spotřebovávaných v Moravskoslezském kraji metodami používanými v laboratoři Morava a. s. Na základě statistického zpracování výsledků analýz za období let 2005 až ...
 • Kyselina hyaluronová a možnosti jejího využití 

  Maivaldová, Iva
  Tato bakalářská práce prezentuje současné znalosti z výzkumu kyseliny hyaluronové, popisuje její fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti stejně jako hlavní možnosti jejího využití jak v lékařství tak v kosmetice. Kyselina ...
 • Laboratorní kontrola piva 

  Klinková, Lucie
  Hlavním tématem této bakalářské práce je laboratorní kontrola vstupních surovin pro výrobu piva, mezioperační kontrola a kontrola finálního produktu. V teoretické části jsou shrnuty dané kontrolní postupy, které jsou ...
 • Měření celkových alkaloidů v tabáku. 

  Pipková, Renata
  Cílem této diplomové práce je stanovení obsahu celkových alkaloidů v různých druzích tabáku. K měření obsahu celkových alkaloidů jsou použity druhy tabáku používané k přípravě tabákových směsí a následně k výrobě cigaret. ...
 • Mikrobiální lipázy a jejich využití 

  Pavlačková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy ...
 • Mikrobiologie masa 

  Spurná, Ivona
  Diplomová práce hodnotí mikrobiologickou kontaminaci masa a prostředí podniku Jatky Bučovice. Sleduje vybrané mikroorganismy a jejich zjištěné počty porovnány v závislosti na změně ročního období.
 • Mikrobiologie syrového mléka a mléka po ošetření 

  Pláničková, Jana
  Tématem bakalářské práce byla mikrobiologická kvalita syrového mléka a mléka tepelně ošetřeného pasterací a UHT záhřevem. V teoretické části byly popsány nejdůležitější a nejběžnější mikroorganismy, které kontaminují mléko, ...
 • Mikrobiologie vína 

  Valicová, Markéta
  Cílem práce bylo zkoumání množství a složení mikroflóry v průběhu výroby červeného vína. Studie byla provedena ve třech vinařstvích Velkopavlovické vinařské oblasti, které se od sebe liší technologickými kroky. Již v průběhu ...