Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní rám Formule Student vyhovující požadavkům mezinárodních pravidel 

    Ondák, Lukáš
    Diplomová práce popisuje návrh rámové konstrukce formulového vozu kategorie Formule Student. Cílem bylo snížit váhu a zvýšit torzní tuhost vzhledem k předchozí verzi vozidla a prokázat výhody alternativního řešení formulových ...
  • Dojezdové pneumatiky osobních automobilů 

    Ondák, Lukáš
    Bakalářská práce, na základě rešerše, v první části popisuje konstrukci, rozdělení a značení konvenčních pneumatik. V druhé, stěžejní části, dává čtenáři přehled o jednotlivých typech dojezdových pneumatik, popisuje jejich ...