Now showing items 1-1 of 1

  • Lávka pro pěší přes řeku Jihlavu 

    Ondřej, Václav
    Předmětem bakalářské práce je návrh lávky pro pěší přes řeku Jihlavu. Ze tří navržených variant byla zvolena rámová konstrukce. Výpočet účinků zatížení je proveden v programu AxisVM a posouzení v programu MS Excel. Konstrukce ...