Now showing items 1-1 of 1

  • Aproximace vlečných křivek 

    Ondřejová, Barbora
    V této bakalářské práci bude věnována pozornost požadavkům na pohyb modelového vozidla a na jeho geometrické charakteristiky. Budou zde stanoveny a popsány postupy výpočtu pro definovanou trajektorii směrodatného vozidla. ...