Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace provozu stávající ČOV 

    Ondráček, Martin
    Práce je zaměřena na optimalizaci provozu na čistírnách odpadních vod s ohledem na zlepšení sledovaných parametrů na odtoku z ČOV. Je zpracován přehled možností optimalizace objektů na čistírnách odpadních vod. V druhé ...