Now showing items 1-7 of 7

 • Design lavinového vyhledávače 

  Ondráček, Michal
  Projekt vytvořeny v rámci Bakalářské práce je návrh lavinového vyhledávače. Studie současné situace na trhu, vyvoje novych technologií použitelnych pro danou problematiku. Návrh se zaměřuje na ergonomické aspekty použití ...
 • Design prvků městského mobiliáře 

  Ondráček, Michal
  Obsahem diplomové práce je návrh série prvků městského mobiliáře. Vychodiskem je modulové řešení prvků se schopností adaptace do různych prostředí. Projekt pracuje s myšlenkou originality pojetí veřejného prostoru a vytváření ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Diplomová práce popisuje analýzu a návrh změn informačního systému obce Hrušovany u Brna. Analýza informačního systému byla provedena hlavně pomocí metody HOS8. Na základě provedené analýzy byly navrţeny změny, a to zejména ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem společnosti Alumistr SE. V první části jsou uvedena teoretická východiska, z kterých jsem vycházel. Druhá část se věnuje analýze a hodnocení současného stavu informačního ...
 • Tvorba motivů tenkovrstvými metodami 

  Ondráček, Michal
  Diplomová práce se zabývá teorií technologie tenkých vrstev, zejména vytvářením těchto vrstev. Dále práce obsahuje rozdělení vakuových depozičních technik na fyzikální (PVD) a chemické (CVD). Hlavním cílem práce je vytvořit ...
 • Vliv viskozity tlustovrstvé pasty před tiskem na formování vrstev 

  Ondráček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teorií technologie tlustých vrstev a nanášením těchto vrstev. Dále práce obsahuje základy reologie kapalin, metody měření viskozity a způsoby míchání kapalin. Hlavním cílem práce je zjistit vliv ...
 • Vývoj vysokopevnostních betonů definovaných vlastností s využitím druhotných surovin 

  Ondráček, Michal
  Rozvoj stavitelství je spojen i s aplikací nových stavebních metod a vývojem nových stavebních materiálů. Beton, jakožto jeden ze základních stavebních materiálů, je součástí tohoto vývoje. Zásadním zlom ve vývoji betonu ...